Actievoorwaarden AfterPay Shoptegoed Winactie

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Arvato Finance B.V. (handelend onder de naam ‚AfterPay‘), gevestigd te Heerenveen aan het adres K.R. Poststraat 66 (hierna: AfterPay), georganiseerde „AfterPay Shoptegoed Winactie“ (hierna: de Actie), ter promotie van de AfterPay nieuwsbrief.

2. De Actie loopt van 1 september 2018 tot en met 30 september 2018 (hierna: de Actieperiode).

3. In de actieperiode kan iemand zich aanmelden door zich in te schrijven voor de AfterPay nieuwsbrief. De inschrijver kan vervolgens via dit webformulier zijn/haar gegevens invullen om kans te maken op shoptegoed. De inschrijver (hierna: deelnemer) wordt gevraagd zijn naam, e-mailadres, geboortedatum (verplicht) en zijn telefoonnummer (optioneel) in te vullen.

4. De deelnemers maken kans op 10 x €100,- shoptegoed, te besteden bij webwinkels die gebruik maken van de betaalmethode AfterPay.

5. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €1.000,-.

6. Per nieuwsbriefinschrijving maximaal één kans op éénmaal €100,- indien de inschrijver zich heeft aangemeld via het webformulier (met het voor de AfterPay nieuwsbrief inschreven e-mailadres) tussen 1 september 2018 en 30 september 2018.

7. De shoptegoeden worden verloot middels een trekking door de trekkingscommissie op 1 oktober 2018.

8. De winnaars van de shoptegoeden worden uiterlijk 5 oktober 2018 persoonlijk door AfterPay benaderd.

9. Deelname en shoptegoed innen vanaf 18 jaar en woonachtig in Nederland.

10. Het shoptegoed en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

11. Van het gewonnen shoptegoed wordt eerst de order met de hoogste waarde afgeboekt ten laste van AfterPay, dan de daaropvolgende. Indien er een restantbedrag van een order overblijft, zal dit bedrag lopen via het normale facturatietraject.

12. Het gewonnen shoptegoed is alleen in te wisselen bij orders geplaatst op 1 oktober tot en met 31 oktober 2018 en de orders moeten geplaatst zijn met het e-mailadres waarmee de winnaar zich heeft aangemeld voor de actie.

13. Eventuele kansspelbelasting over de shoptegoeden wordt door AfterPay afgedragen.

14. Volledige retouren en/of annuleringen dingen niet mee met de actie. De retouren en/of annuleringen zullen niet in contanten uitgekeerd worden.

15. Niet-geregistreerde bestellingen en/of bestellingen die zijn afgewezen na de risicotoetsing zijn uitgesloten van deze actie.

16. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

17. Op verzoek van AfterPay dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij AfterPay bij het innen van het shoptegoed.

18. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft AfterPay het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van het shoptegoed te laten vervallen.

19. Indien de winnaar binnen 3 maanden na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij AfterPay bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van AfterPay, vervalt het shoptegoed aan de eerste reservewinnaar.

20. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt AfterPay zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een shoptegoed te laten vervallen.

21. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

22. AfterPay is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

23. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan AfterPay.

24. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist AfterPay.

25. Medewerkers van AfterPay zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

26. De actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/actievoorwaarden of op te vragen bij AfterPay, Afdeling Klantenservice via www.afterpay.nl/klanten.

26. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden  ingediend bij AfterPay, Afdeling Klantenservice via www.afterpay.nl/klanten.

 

Ga naar boven