21 november 2016

Hoe ziet uw digitaal budget er uit?

Het einde van het jaar is inzicht dus de budgetten voor het komende jaar worden weer opgemaakt. In een tijd waarin digitaal zijn centraal staat, is een digitaal budget dan ook van groot belang.

Voor vele bedrijven is het zoeken naar de aspecten en kosten waaruit een budget nu daadwerkelijk moet bestaan. Om u hierbij te helpen geven wij alvast drie onderdelen die in ieder geval inbegrepen moeten zijn:

-          Investeringen

Deze investeringen zijn periodiek vast te stellen en de verantwoordelijkheid hierover ligt meestal bij één afdeling.

-          Kosten

Dit zijn zowel de vaste als de variabele kosten die in verbinding staan met het realiseren van de dagelijkse activiteiten.

-          Opbrengsten

Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Dit kan een reductie in de kosten zijn maar ook nieuwe klanten of blije medewerkers.

Een digitaal budget moet natuurlijk aan een aantal punten voldoen. Zo moet de verbinding tussen investeringen, kosten en opbrengsten duidelijk zijn maar moet het ook een vertaling van alle opbrengsten bevatten. Het belangrijkste is dat er een duidelijke scheidlijn tussen wat wel binnen het digitaal budget valt en wat niet.
Een goed digitaal budget zorgt er voor dat er gesprekken ontstaan binnen de organisatie over digitalisatie, de manier waarop de budgetten worden verdeeld en de nieuwe toepassingen van kanalen.

Hoe maak je een digitaal budget

Hoe het digitale budget wordt samengesteld is afhankelijk van een aantal factoren. Voor de meeste bedrijven gelden de volgende:

-          Bepalen van alle budgetkaders om daarmee de spelregels te definiëren

-          Definiëren van de belangrijkste doelstellingen, resultaten en KPI’s

-          Jaarplan opsplitsen in logische onderdelen en zorgen voor een team per onderdeel

-          De teams ,per onderdeel, de plannen voor hun budget laten presenteren

-           Operationeel maken van het digitaal budget

-          Regelmatig bijsturen van het budget in het jaar zelf

Bron:http://www.emerce.nl/best-practice/heb-je-al-een-digitaal-budget

Ga naar boven