Het effect van nieuwe technologieën en andere veranderingen

Consumenten kopen steeds vaker en liever online in plaats van in de winkel. Verwacht wordt volgens ING Economisch Bureau dat tegen 2025 ongeveer 25% van de bestedingen in de detailhandel online zullen plaatsvinden. Dit betekent voor winkeliers dat vernieuwing noodzakelijk is.

Impact technologieën

In 2015 heeft ING Economisch Bureau onderzocht welke technologieën richting 2025 de meeste impact zullen hebben op bedrijven. De meeste technologieën uit dit lijstje, zoals ‘big data’, ‘robotisering’ en ‘3D-printing’, zijn voor de meeste kleinere ondernemers nog niet echt aan de orde. Slechts één op de tien ondernemers in het kleinbedrijf geeft aan dat ‘slimmere computers’ de enige technologie is die wezenlijke impact heeft op het bedrijf. Daarentegen vindt één op de vier ondernemers in het middenbedrijf dit. Ook de mate van impact van de technologieën schatten ondernemers in het kleinbedrijf gemiddeld genomen lager in dan ondernemers in het middenbedrijf. 

Aanpassen businessmodel

Bijna de helft van de kleine ondernemers is zich er van bewust dat technologische ontwikkeling een stuk sneller gaan dan vroeger. Daarentegen is slecht een derde van de kleine ondernemers van mening dat dit invloed heeft op zijn of haar businessmodel. Onder de middelgrote ondernemers is dit meer dan de helft. Vooral ondernemers in de zakelijke dienstverlening en de industrie verwachten hun businessmodel de komende jaren aan te moeten passen. Opmerkelijk is dat ondernemers in de non-food detailhandel aangeven geen directe noodzaak te zien in het aanpassen van hun businessmodel. Terwijl juist deze ondernemers kampen met snelgroeiende concurrentie van online winkels en andere veranderingen.

Veranderend consumentengedrag

Naast de technologische ontwikkelingen, verandert ook het consumentengedrag. De consument is door de economische crisis terughoudender geworden met zijn of haar bestedingen en de consument koopt steeds meer online. Door online verkoop worde de prijzen transparanter, waardoor consumenten steeds prijsbewuster gaan winkelen. Met name ondernemers in de retail moeten hier rekening mee houden om in de toekomst nog bestaansrecht te houden.

Deze veranderingen leiden enerzijds tot een grotere onzekerheid voor bedrijven, maar bieden anderzijds ook kansen. Het is voor alle ondernemers van belang om bovenop de ontwikkeling te zitten en daarnaar te handelen. De ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat vernieuwing noodzakelijk is om de continuïteit van een bedrijf veilig te stellen.

 Bron: ING: Nieuwe technologieën bieden ook kansen voor kleinere ondernemers.