Ouderen shoppen meer online

Onder alle Nederlanders is online winkelen in 2018 toegenomen. Het aandeel van de 65-plussers nam het sterkst toe. Daarnaast nam de frequentie en de hoogte van de online aankopen onder de Nederlanders in de afgelopen jaren toe. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS.

In 2018 gaf 78% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan dat zij iets online hebben gekocht. Dit zijn ongeveer 11,5 miljoen Nederlandse online shoppers. Waar in 2012 25% online winkelde, deed in 2018 45% van de 65-plussers online aankopen. Vrijwel alle 25- tot 45-jarigen zeggen online te shoppen, maar liefst 94 procent heeft in 2018 iets online gekocht. Onder de 45- tot 65-jarigen is het online winkelen ook toegenomen. Waar in 2012 nog maar 64% van de deze groep online aankopen deed, shopt nu in 2018 83% online.

Nederlanders kopen het liefst kleding of sportartikelen als zij online winkelen, gevolgd door vakanties en kaartjes voor evenementen of huishoudelijke goederen. Het gemiddelde aankoopbedrag van de online aankopen nam in de afgelopen jaren toe. Het gemiddelde orderbedrag ligt nu tussen de 100 en 500 euro. Naast de hoogte van het orderbedrag nam ook de frequentie van het online winkelen toe. Van de Nederlanders kocht 25% in de afgelopen maanden drie, vier of vijf keer iets online. In de afgelopen drie maanden shopte 10% van de Nederlanders zes tot tien keer online. De meerderheid van de aankopen werd bij Nederlandse webwinkels geplaatst. Een kwart van de Nederlanders kocht iets uit andere delen van de wereld.