Veranderingen in de B2B-marketing

Dat B2B-campagnes enkel bedrijfsgericht moeten zijn en vooral veel vakjargon moet bevatten blijkt steeds minder relevant te zijn. Door humor en personalisatie te implementeren in B2B-marketingactiviteiten kan de klant geïnspireerd worden.

B2B-marketingcampagnes worden vaak als saai beschouwd, omdat de nadruk vaak ligt op specifieke technische aspecten. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw marketingcampagne als relevanter wordt gezien? Dit kan door humor, creativiteit en entertainment in te zetten bij de marketingactiviteiten. Dit is uit de gemiddelde B2C-campagne niet meer weg te denken, op dit moment loopt de B2B-marketing hierop achter. Maar wat niet is kan nog komen!

Een menselijke aanpak is daarnaast erg effectief. Hierbij kan gedacht worden aan de Human2Human (H2H) aanpak. Bij H2H is het vergaren van zoveel mogelijk data niet van belang, maar juist het ontsluiten van de niet relevante data. Want uiteindelijk is niet alle data bruikbaar voor campagnes. Het advies is om te evalueren welke data nodig is om marketingdoelen te realiseren.

Bij een B2B-marketingcampagne is het van belang dat de informatie beklijft. Wanneer er te veel vakjargon of specs worden gebruikt blijft de informatie negen van de tien keer niet hangen. De mening van velen is dat B2B-campagnes vooral bedrijfsgericht moeten zijn, dit blijkt achterhaald. Door campagnes te personaliseren blijft de informatie langer hangen en wordt de campagne als interessanter gezien. Je B2B-doelgroep bestaat immers ook uit ‘gewone’ mensen.