Welke invloed heeft de AVG op je direct mail?

Als bedrijf stuur je het liefst je direct mail naar een zo groot mogelijk adressenbestand. Sinds de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is heb je hier toestemming voor nodig. Hierdoor heb je als bedrijf wel ontvangers die daadwerkelijk je e-mail willen ontvangen. Door de AVG gelden nu andere regels voor het versturen van direct-mail, we nemen je in dit artikel mee in de ins en outs.

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het doeleinde van de wet is om persoonsgegevens te standaardiseren en om ervoor te zorgen dat de gegevens van burgers beter worden beschermd. De wet zorgt er ook voor dat burgers geen ongevraagde reclame ontvangen. Door de AVG kunnen consumenten namelijk aan bedrijven vragen of zij hun persoonlijke data willen verwijderen. De consument heeft nu ook het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens gebruikt/bewaard worden.

Voor het versturen van direct mail gelden sinds de ingang van de AVG andere regels. Als verzender moet je er rekening mee houden dat:

  • de ontvanger moet weten dat jij zijn adresgegevens gebruikt;
  • je als bedrijf de mogelijkheid moet bieden aan een consument om zich af te melden;
  • jij als verzender zelf verantwoordelijk bent om het adresbestand bij te werken.

De wetgever van de AVG maakt onderscheid in de soorten marketing, namelijk: direct marketing (een telefoongesprek of post) of digitale direct marketing (via e-mail, social media of sms). Bij direct marketing zijn de regels wat soepeler in vergelijking met digitale direct marketing. Dit wil zeggen dat je als bedrijf iemand ongevraagd via de post mag benaderen, tenzij de consument anders aangeeft. Bij digitale direct marketing heb je wel vooraf toestemming nodig.

Bij direct mail is het van belang dat er duidelijk wordt uitgelegd:

  • waarom je als organisatie contact met iemand opneemt;
  • met welke organisaties de persoonsgegevens worden gedeeld;
  • wat de rechten van de consument zijn met betrekking tot de direct marketing.

Het is belangrijk te onthouden dat je als bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor de persoonsgegevens van de consument. Mocht er een datalek zijn dan ben je als bedrijf verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt hacks en datalekken. Als een datalek of hack niet wordt doorgegeven loop je als bedrijf het risico dat de ACM een hoge boete oplegt. Mocht je meer informatie willen lezen over de AVG klik dan hier.